Scroll to top

O NÁS

Veterinárna klinika Provet  bola zriadená v roku 2010 s cieľom ponúknuť  chovateľskej verejnosti veterinárne služby so zameraním na psov, mačky, drobné  a exotické zvieratá. Priestorové a prístrojové vybavenie nám umožňuje poskytovať pre chovateľskú verejnosť  značný rozsah diagnostických a terapeutických zákrokov na jednom mieste. S postupným rozširovaním prístrojového vybavenia sa rozsah ponúkaných služieb bude naďalej rozširovať.

Pacient

Doc. MVDr. Igor Capík PhD

 • absolvent Univerzity Veterinárneho Lekárstva v Košiciach
 •  člen Európskej asociácie Veterinárnej ortopédie a traumatológie (ESVOT)
 •  člen Európskej veterinárnej stomatologickej asociácie (EVDS)
 •  člen Komory veterinárnych lekárov SR
provet
provet

Naše pracovisko disponuje:

 • čakárňou
 • ambulanciou
 • operačnou sálou
 • RTG pracoviskom
 • laboratóriom (hematológia a  biochémia, koprológia, močový sediment) – biochemické vyšetrenie možné na počkanie
 • Ultrasonografom
 • Stomatologickou jednotkou s turbínovým násadcom
 • Vybavením na ortopedické zákroky
 • oddelením predoperačnej a postoperačnej starostlivosti

 MVDr. Ivana Capíková

 • absolvent Univerzity veterinárskeho lekárstva v košiciach
provet